Petra Soukupová – K moÅ™i

K moři je malá paperback knížka. Příhodně nazvaná k moři, hodí se na přibalení k moři, či kamkoli jinam.

Petra Soukupová je mladá autorka, její prvotina byla navržena na Magnesii literu, Litera za prozu.

K moři pojednává o příbězích jedné rodiny, v delším časovém horizontu. Čtenáři tam určitě uvidí sebe, či členy své rodiny, možná se jim uleví, že problémy jsou všude, že v tom nejsou sami. Charaktery postav se časem mění, myšleno ve smyslu: Vše není takové jaké se na první pohled zdá.
Velmi důvěrně jsou zde popsány pocity dětí z rozvodu rodičů, pocity dětí smiřujících se s tím že jejich rodič najednou má svou rodinu, své jiné děti.

Velice citlivě zde je vylíčen problém, onemocnění dospívající dívky, která vyrůstá v neúplné rodině a má jakési psychické trauma, blok.

Co se mi nejvíce líbilo, je nadhled, jak časový, tak generační. Nakonci knihy jsme se dozvěděli o životě postav v dospělosti. Nejednoho čtenáře určitě napadne, že se jedná o autobiografii, protože tohle se jen tak nevymyslí.

Čte se jedním dechem. Dá se přečíst za víkend.

Z obalu knihy:

PÅ™ed sto lety zahájila próza velkou výpravu za kulisy objektivní reality. Svoji pozornost upÅ™eli moderní romanopisci k tomu, jak se realita jeví subjektivnímu vÄ›domí, k vnitÅ™ním vesmírům lidských prožitků a lidské mysli. SvÄ›t pÅ™iÅ¡el o iluzi celistvosti a jednoty. A román pÅ™iÅ¡el o příbÄ›h, jehož kauzální logika byla relativizovanému svÄ›tu moderní kultury cizí. Dnes, sto let poté, zažíváme opačný pohyb: hledá se příbÄ›h, hledá se epika, hledá se, jak svÄ›t opÄ›t uchopit v celku. Ve své první knize se k tomuto hledání originálním způsobem pÅ™ipojuje mladá – letos teprve Å¡estadvacetiletá – prozaička Petra Soukupová, autorka románu K moÅ™i. Titulem, třídílnou kompozicí, zmÄ›nami tempa i tématem rodinných vztahů v krizi pÅ™ipomíná román anglické spisovatelky Virginie Woolfové K majáku. Své vyprávÄ›ní vÅ¡ak Petra Soukupová vede jinak, ve znamení důsledné objektivizace. Na ploÅ¡e nedlouhé, dvousetstránkové prózy zprostÅ™edkovává celá desetiletí života přísluÅ¡níků dvou rodin postupnÄ› založených jedním otcem. Postupuje pÅ™itom metodou dÄ›jové synopse, kondenzované, holé epiky. VÄ›cným jazykem, v krátkých vÄ›tách a odstavcích referuje pÅ™edevším o jednání postav, jejich subjektivní motivace i prožitky odkazuje jen mezi řádky. Ukazuje pÅ™edmÄ›tné dÄ›ní v přítomném čase, ale čas od času čtenáře zároveň informuje o tom, jaké bude mít jednání postav důsledky. Touha současného človÄ›ka po intenzivních a neokorávajících citových vztazích i jeho selhávání v zápasu o nÄ› nabývají v důsledku toho v románu Petry Soukupové na dramatičnosti i na osudové, neodvratné naléhavosti.

Další knihy o kterých se zde psalo:
Rok kohouta

Potichu

You can skip to the end and leave a response. Pinging is currently not allowed.

2 komentáře k “Petra Soukupová – K moÅ™i”

  1. pidikik napsal:

    ahoj¨jak se máš?

  2. LuFa napsal:

    pidikik: Máme se zde dobře :-).

Napište prosím komentář

You must be logged in to post a comment.