Test logického myÅ¡lení – doporučuji si ho poctivÄ› projít

Dnes mi mailem přišel test logického myšlení. Našel jsem si chvíli času a v rychlosti si ho dle pokynů udělal. Test mi přišel jako velmi dobrý a tak ho doporučuji i vám. Počet bodů, které jsem dosáhl napíší na samý konec příspěvku.

Instrukce k testu:

Doporučujeme napsat si na papír čísla 1,2, … 10 a k nim pÅ™iÅ™azovat odpovÄ›di ANO – NE.

Následující test, který vypracoval psycholog Allan Gintel, by měl ukázat vaši schopnost vyvodit správné řešení, které vyplývá z určitých výroků a zároveň by měl prověřit rychlost vašeho uvažování.

Následující výroky jsou ve skutečnosti nesmyslné, avšak je třeba vycházet z toho, že první dva výroky z každé úlohy jsou správné. Závěr z nich však může, anebo též nemusí být správný.

Pokud se vám zdá závěr třetího výroku správný, označte ho slovem ANO, v opačném případě NE. Na vypracování každé z úloh máte k dispozici jen 20 sekund.

Otázky testu:

1. Všechny žáby jsou modré. Tento kůň je modrý. Proto tento kůň je žába.

2. Všichni žáci jsou ryby. Někteří žáci jsou mloci. Proto někteří mloci jsou ryby.

3. Některé mraky mají černé body. Černé body mají všechny domy. Proto některé mraky jsou domy.

4. Všechny myši jsou hranaté. Všechno hranaté je modré. Proto všechny myši jsou modré.

5. Všechny ovce jsou sloni. Někteří sloni jsou čápi. Proto všechny ovce jsou čápi.

6. Někteří lidé, kteří mají rádi Alici, nemají rádi Roberta. Proto lidé, kteří mají rádi Roberta, nemají rádi Alici.

7. Někteří psi rádi recitují básně. Všichni psi jsou laviny. Proto některé laviny rády recitují básně.

8. Nikdo s červeným nosem nemůže být premiérem. Všichni muži mají červené nosy. Proto žádný muž nemůže být premiérem.

9. Všichni jezevci jsou sběratelé umění. Někteří sběratelé umění žijí v norách. Proto někteří jezevci žijí v norách.

10. Nikdo s fialovými vlasy není mladý. Někteří lidé, kteří mají fialové vlasy, pijí mléko. Proto někteří lidé, kteří pijí mléko, nejsou mladí.

Výsledky testu jsou níže. Bez toho aniž byste si na otázky sami odpověděli se na správné odpovědi nedívejte.

Vyhodnocení:

Za každou odpověď ANO při otázkách 2, 4, 7, 8, 10 máte 1 bod.

Za každou odpověď NE při otázkách 1, 3, 5, 6, 9 si též připočtěte 1 bod.

Jak na tom jste:

7-10 bodů: Vynikající. Těžko může být někdo lepší než vy. Vaše logika je přímo železná.

5-6 bodů: Logické uvažování patří k vašim silným stránkám.

3-4 body: Zlatá střední cesta, žádný génius, ale hlupák rovněž ne.

2-0 body: Vaše silné stránky se neprojevují právě v logice.

Pokud jste neuspěli, nezoufejte. Manažer banky se zahraniční účastí, jeden fotoreportér a redaktorka získali jen 4 body. Zástupkyně šéfredaktora, ředitel Matematického ústavu SAV a jeho syn dosáhli plného počtu bodů.

Mé skóre:

V testu jsem dosáhl 7 bodů. Správně jsem dle vyhodnocení nezodpověděl otázky 2, 3 a 9.

You can skip to the end and leave a response. Pinging is currently not allowed.

55 komentářů k “Test logického myÅ¡lení – doporučuji si ho poctivÄ› projít”

 1. Diana napsal:

  10 :-P

 2. Michal Blaschke napsal:

  Neměla by být devítka také ano?

 3. erabara napsal:

  Taky si myslím, že by 9 mělo být ano. Neví někdo proč je tam ne?

 4. Tomáš Grulich napsal:

  Celé zadání je nepÅ™esnÄ› formulováno. MÄ›li bychom pečlivÄ› rozliÅ¡ovat mezi pravdivostí/nepravdivostí výroků (tj. premis a závÄ›ru) a správností/nesprávností úsudku (tj. platností vztahu vyplývání závÄ›ru z premis). Smyslem zadání je dotaz na SPRÁVNOST ÚSUDKU, tzn. zda platí, že JAKMILE pÅ™ijmeme pÅ™edložené premisy za pravdivé, POTOM je už závÄ›r nutnÄ› pravdivý též. (Dotaz na „nutnou pravdivost“ závÄ›ru je tedy položen právÄ› za této podmínky pÅ™ijetí premis za pravdivé.)

  Proto také u nÄ›kterých čtenářů vznikají zmatky ohlednÄ› 9. úsudku: „VÅ¡ichni jezevci jsou sbÄ›ratelé umÄ›ní. NÄ›kteří sbÄ›ratelé umÄ›ní žijí v norách. Proto nÄ›kteří jezevci žijí v norách.“

  Dotyčný úsudek je zcela jednoznačnÄ› NESPRÁVNÝ. ÄŒili odpověď zní NE: PÅ™edpoklad, že premisy jsou pravdivé u nÄ›j nedává záruku pravdivosti závÄ›ru. (Ten by mohl být pravdivý, ale také nemusel.) Tj. závÄ›r NEVYPLÝVÁ z premis – a to je, nač se zadání ptá. (A nikoli na to, zda závÄ›r MŮŽE být pravdivý.)

  Dotyčný ÚSUDEK má tvar: „VÅ¡echna A jsou M. AvÅ¡ak nÄ›která M jsou B. Tudíž nÄ›která A jsou B.“ – Kdybychom takový úsudek pÅ™ipustili (tj. pokládali za správný), uvažovali bychom způsobem: „VÅ¡ichni osli jsou býložravci. AvÅ¡ak nÄ›kteří býložravci mají chobot. Tudíž nÄ›kteří osli mají chobot.“

 5. Tomáš Grulich napsal:

  P.S.: Jo, a u té 6. úlohy si, prosím, doplňte kvantifikátor. „NÄ›kteří lidé, kteří mají rádi Alici, nemají rádi Roberta. Proto NÄšKTEŘÍ lidé, kteří mají rádi Roberta, nemají rádi Alici.“

Napište prosím komentář

You must be logged in to post a comment.