Svatý Don Bosco

sv. Don Bosco
31.ledna si pÅ™ipomínáme památku sv. Jana Bosca. Svatý Jan Bosco, resp. Svatý Don Bosco, (16. srpen 1815, Becchi – 31. leden 1888, Turín) byl italský katolický knÄ›z a zakladatel a hlava Salesiánů Dona Bosca.

Pocházel z chudé rolnické rodiny a od dvou let vyrůstal jen se svou matkou, babičkou a dvěma bratry. Otec zemřel. Jeho matka zasvětila nejmladšího Jana Panně Marii.

Jaké bylo Janovo dětství? Jan byl bystrý a na tržištích se naučil od kejklířů různé kousky, které pak předváděl ostatním chlapcům vesnice. Bavil je svými kousky, byl také dobrý vypravěč a přirozený vůdce, takže se všichni kolem něj seskupovali. Ani jim nevadilo, že se s nimi často také modlil nebo jim vyprávěl nedělní kázání. Jednou zrovna šel z misijního kázání a cestou potkal kaplana. Ten se trochu divil, odkud tak pozdě jde, a chtěl, aby mu řekl jednu větu, kterou si zapamatoval. Jan mu ale odříkal slovo od slova celé kázání a chtěl přidat i kázání minulá. Kaplan byl velmi překvapen jeho skvělou pamětí a zájmem a řekl Janově matce, aby dala syna studovat. Jan se tedy pravidelně zúčastňoval vyučování v obecní škole v Castelnuovo. Naučil se také základům všech možných řemesel, což se mu pak dobře hodilo. Dělal krejčího, číšníka i dělníka.

„V devíti letech mÄ›l Jan první sen – vidÄ›ní – o svém poslání. Zdálo se mu, že je uprostÅ™ed chlapců, kteří si hráli a kÅ™ičeli. NÄ›kteří také kleli a on se k nim rozbÄ›hl, aby je ranami pÅ™imÄ›l k mlčení. Zářící postava muže ho zastavila se slovy: „Ne bitím, ale mírností a láskou.“ Pak spatÅ™il vzneÅ¡enou paní a různá zvířata. Divoká zvířata se náhle promÄ›nila v mírné beránky a paní mu Å™ekla: „Tu je tvé pole, tu pracuj! Staň se pokorným, silným a udatným. To, co se stalo nyní u tÄ›chto zvířat, můžeÅ¡ udÄ›lat i pro mé syny.“ Jan byl ze snu zděšen, ale jistota pÅ™islíbení, daná tímto a pak i dalšími sny způsobila, že vÅ¡echno, co podnikal, dÄ›lal s bezpečným klidem, i když to na první pohled vypadalo poÅ¡etile nebo beznadÄ›jnÄ›.“

(http://www.abcsvatych.com/mesice/1/leden31.htm)

Ve dvaceti letech vstoupil do semináře a 5. června 1841 byl klerik Bosco v Turíně vysvěcen na kněze. Od této chvíle se stal Donem Boskem.

Kněz Bosco byl aktivní v mnoha směrech: spravoval dům, stavěl kostel, psal díla katechetická, historická i náboženské knížky pro mládež i dospělé z lidových vrstev. Každou neděli a svátek přicházely zástupy hochů. Chodil za nimi občas i do dílen, kde pracovali.

Jako kněz se tedy věnoval opuštěným dětem z rozvrácených rodin a dělnické mládeži. Pomáhal jim nacházet rovnováhu mezi povinností a svobodou. Jeho výchovný systém byl založen na předcházení chybám a životním omylům mladých lidí. Založil Oratoř svatého Františka Saleského, kterého si vybral za svého patronu. Byl zde domov pro učně, škola a vládla zde rodinná pohoda. Řekl: „Přestože peníze dělají mnoho, modlitba dělá mnohem víc.“ „Kdo důvěřuje Marii, nebude zklamaný.“

Aby jeho dílo mohlo pokračovat, založil 19. prosince 1859 spolu s mladými lidmi, kteří u nÄ›ho žili, Å™eholní společnost salesiánů. V roce 1872 se zasloužil o založení Institutu Dcer Panny Marie Pomocnice – salesiánky a v r.1876 ustanovil organizaci Salesiánů-spolupracovníků.

„Jako tajemství úspÄ›chu pro práci s mladými dal salesiánům jedinečnou výchovnou metodu tzv. preventivní systém – založený na rozumu, náboženství a laskavosti. Systém inspirovaný láskou zakoÅ™enÄ›nou v živém setkání s Ježíšem Kristem, pÅ™edevším v eucharistii, v neomezené důvěře v Pannu Marii, ve vÄ›rnosti církvi a jejímu učení.“

(http://www.sdb.cz/zakladatel-jan-bosco/)

Jan Bosco zemřel v Turíně 31. ledna 1888. Za svatého byl prohlášen o Velikonocích roku 1934. Po sto letech od jeho úmrtí, 24. ledna 1989, ho Jan Pavel II. prohlásil za otce a učitele mládeže.

Čerpáno ze zdrojů:

http://www.abcsvatych.com/mesice/1/leden31.htm
http://www.sdb.cz/zakladatel-jan-bosco/
http://cs.wikipedia.org/wiki/Jan_Bosco
http://modlitby.cz/htm/zamysleni/myslenky/don_bosco.htm

Související článek:

FrantiÅ¡ek Saleský – (Trochu) neuctivé psaní o (málo) uctívaném svÄ›tci

You can skip to the end and leave a response. Pinging is currently not allowed.

2 komentáře k “Svatý Don Bosco”

  1. hurri napsal:

    Díky za odkazy, hned má článek jinou úroveň. Obzvlášť abcsvatych.com a modlitby.cz ;)

  2. Marcela napsal:

    Hurri: NO, máš pravdu… Ale to víš, jsou vÄ›ci mezi nebem a zemí. A jak říkávala moje babička – „na každém Å¡prochu pravdy trochu“. A „po ovoci poznáš strom…“ (to je zase z Bible.) No a z dostupných pramenů to vypadá, že práce Dona Bosca nesla dobré ovoce… a pokračuje v jeho následovnících dosud.

Napište prosím komentář

You must be logged in to post a comment.